телефон+44 20 8638 7645 плик agent@istanbul-real-estate.com

enarazbgж-CNzh-TWcsfrdeiwhiitjakofaplptruskestrukur
Не намерихме никакви резултати
Моето местоположение назад Напред
Подробно търсене
Цена:
Min ($). 0
Max ($). 1,000,000
Подробно търсене
Min ($). 0
Max ($). 1,000,000

Условия за ползване

Моля, прочетете споразумението за Условия за ползване (наричано по-долу "TOU"), преди да осъществите достъп или да използвате istanbul-real-estate.com.

Като използвате Услугата по някакъв начин, трябва да сте на възраст поне 18 години и се съгласявате да спазвате TOU. Ако не сте съгласни с TOU, моля незабавно преустановете използването на услугата.

Приемане на условията

istanbul-real-estate.com предоставя онлайн платформа за услугата "Do-It-Yourself", обявена за обяви за класифицирани обяви за недвижими имоти (наричана по-нататък "услугата") и други онлайн ресурси. Използвайки Услугата по някакъв начин, Вие се съгласявате да спазвате УЕ. Ако възразявате срещу някакво условие или условие за това или по някакъв начин не сте доволни от Услугата, единственото ви прибягване е незабавно да прекратите използването на Услугата. istanbul-real-estate.com има право, но не е задължен стриктно да прилага ТУ чрез самопомощ, модерация на общността, активно разследване, съдебни спорове и съдебно преследване.

ЗА istanbul-real-estate.com

istanbul-real-estate.com не е агенция или компания за недвижими имоти и не участва в регистрацията или продажбата на недвижими имоти. istanbul-real-estate.com не представлява купувачи или продавачи, наематели или наемодатели и не получава компенсация или комисионна от сделката за продажба и отдаване под наем на имот чрез Услугата. istanbul-real-estate.com е единствено доставчик на интернет уеб услуги и / или интернет реклама.

РАЗБИРАНЕ НА ОСНОВИТЕ

Вие разбирате, че всички публикации, съобщения, текст, файлове, изображения, снимки, видеоклипове, звуци или други материали ("Съдържание"), публикувани на, предадени чрез или свързани с услугата, са отговорност единствено на лицето, от което Съдържанието е възникнало. По-конкретно, вие сте изцяло отговорни за всеки отделен елемент ("Елемент") от Съдържанието, който публикувате, изпращате по имейл или по друг начин предоставяте чрез Услугата. Вие разбирате, че istanbul-real-estate.com не контролира, преглежда и не носи отговорност за Съдържание, предоставено чрез Услугата, и че чрез използването на Услугата може да бъдете изложени на Съдържание, което е обидно, неприлично, неточно или по друг начин неприемливи. Вие потвърждавате, че istanbul-real-estate.com не преглежда или одобрява Съдържанието, но че istanbul-real-estate.com има право (но не и задължение) по свое усмотрение да откаже, изтрие или премести съдържание която е достъпна чрез Услугата, за нарушаване на буквата или духа на УО или по някаква друга причина.

ОБЩЕСТВЕНИ ЗАПИСИ В ИНТЕРНЕТ

С пускането на обява на istanbul-real-estate.com, определена информация, която предоставяте като информация за собствеността и лична информация, ще стане публичен регистър в интернет. MapYu не носи отговорност за последиците от електронните публични регистри, включително, но не само, кражба на самоличност, унищожаване на репутацията, лични рискове за безопасността и вторично използване на информация. Повече информация за обществената информация в Интернет можете да намерите тук.

Освен това, вие се съгласявате, че трябва да оцените и понесете всички рискове, свързани с използването на съдържание, което не можете да разчитате на споменатото съдържание, и че при никакви обстоятелства istanbul-real-estate.com не носи отговорност по никакъв начин за Съдържание или за всякакви загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на съдържание, публикувано, изпратено по имейл или по друг начин, предоставено чрез услугата.

ВРЪЗКА С ТРЕТИ СТРАНИ

Вие приемате, че Съдържанието, предоставено чрез Услугата, може да съдържа връзки към други уебсайтове, които са напълно независими от istanbul-real-estate.com. istanbul-real-estate.com не дава никакви гаранции относно точността, пълнотата или автентичността на информацията, съдържаща се в този сайт. Когато се свържете с друг уебсайт, трябва да прочетете правилата за поверителност на този сайт, преди да разкриете лична информация. Свързването ви с други уебсайтове е на ваш собствен риск.

ТЪРСАЧКА

Вие се съгласявате, че вашите публикации могат да бъдат „обходени“ и / или „индексирани“ от търсачки като Google, Yahoo и други. Вие се съгласявате да публикувате съдържанието, което сте публикували, на обществеността чрез istanbul-real-estate.com и ще поемете всички рискове, произтичащи от това.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ

Можете да намерите най-новата версия на Декларацията за поверителност на адрес:

http://www.istanbul-real-estate.com/help/privacy.

Използването на уебсайта MapYu или Услугата означава потвърждение и съгласие с нашата Политика за поверителност. Освен това признавате и се съгласявате, че MapYu може по свое усмотрение да запази или разкрие Вашето съдържание, както и вашата информация, като имейл адреси, IP адреси, времеви марки и друга потребителска информация, ако това се изисква от закона или от добросъвестно убеждение, че такова запазване или разкриване е разумно необходимо за: спазване на правния процес; да наложат TOU; да отговори на твърденията, че всяко съдържание нарушава правата на трети страни; да отговори на твърденията, че информацията за контакт (напр. телефонен номер, адрес) на трета страна е била публикувана или предавана без тяхното съгласие или като форма на тормоз; защита на правата, собствеността или личната безопасност на MapYu, неговите потребители или широката общественост.

ПОВЕДЕНИЕ, РЪКОВОДЕНЕ

В съответствие с Федералния закон за жилищно настаняване на федералните на 1988, както е изменен, istanbul-real-estate.com няма съзнателно да популяризира всичко, което прави предпочитания, ограничения или дискриминация въз основа на раса, пол, религия, цвят, национален произход, възраст, произход, сексуална ориентация, семейно положение или увреждане, или намерение да се направят такива предпочитания, ограничения или дискриминация.

Вие се съгласявате да не публикувате, изпращате по имейл или да предоставяте по друг начин Съдържание:

което е незаконно, вредно, заплашващо, злоупотребяващо, тормозещо или инвазивно за нечия неприкосновеност на личния живот, или е вредно за непълнолетни по какъвто и да е начин;

нарушаващ Закона за справедливо жилищно настаняване, като посочва, във всяко обявление или обява за продажба или отдаване под наем на всяко жилище, дискриминационно предпочитание, основано на расов цвят, национален произход, религиозен пол, семеен статус или увреждане (или нарушава държавен или местен закон, забраняващ дискриминация въз основа на тези или други характеристики);

Раздел 3604 (в) от Закона за справедливо жилищно настаняване:

Неправомерно е "Да правя, отпечатва или публикува, или да предизвиква направата, отпечатването или публикуването на каквото и да е известие, изявление или реклама по отношение на продажбата или наемането на жилище, което посочва предпочитания, ограничения или дискриминация за раса, цвят на кожата, религия, пол, инвалидност, семеен статус или национален произход, или намерение за извършване на такива преференции, ограничения или дискриминация “. Местните закони често разширяват антидискриминационното законодателство до допълнителни защитени класове (например сексуална ориентация). Нарушението може да бъде предмет на правни последици. Официален сайт за Закона за справедливи жилища.

Моля, докладвайте за дискриминацията на жилищата на HUD 1-800-669-9777.

Ако подозирате, че публикуването на реклами по някакъв начин е незаконно, моля, незабавно „ИЗЧЕТЕТЕ“ на рекламната страница, за да можем незабавно да прегледаме и / или разследваме и да го премахнем от нашия уебсайт.

които нарушават всякакви патенти, търговски марки, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на която и да е страна или Съдържание, които нямате право да предоставят под какъвто и да е закон или по договорни или доверителни отношения;

да публикува същото имущество многократно в една и съща категория, за да изготви удари;

които използват заблуждаващи имейл адреси, или запълнени заглавия или по друг начин манипулирани идентификатори, за да прикрият произхода на Съдържанието, предавано чрез Услугата;

която включва лична или идентифицираща информация за друго лице без изричното съгласие на това лице;

който е фалшив, подвеждащ или представлява "примамка и превключване";

който тормози всеки;

която се състои от спам и / или фишинг дейности;

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА НАРУШЕНИЕ. \ T

Ако смятате, че вашето съдържание и / или вашата лична информация е била използвана по начин, който представлява кражба на самоличност, или вашите права на интелектуална собственост са били нарушени по друг начин, моля да ни уведомите на:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.

Моля, дайте ни следната информация, за да ни помогнете да разгледаме искането:

Рекламата на istanbul-real-estate.com, за която твърдите, че е в нарушение, с достатъчно подробности, като (1) рекламния номер; (2) местоположението; (3) връзката към рекламната страница, за да я открием на уебсайта;

Вашият адрес, телефонен номер, и-мейл адреса си;

Вашето изявление, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваното използване не е разрешено от вас, вашия агент или закона;

Декларация, която декларирате под наказание за лъжесвидетелство, че (1) вашата информация е точна и (2), че сте собственик на заинтересованите авторски права или сте упълномощени да действате от името на този собственик;

Вашият физически или електронен подпис.

След приключване на прегледа ще премахнем незабавно съобщенията, които нарушават авторските права.

Без спам политика

Публикуването на спам в която и да е форма няма да бъде толерирано и потребителите, които нарушават TOU, ще бъдат забранени за ползване на услугата.

ДОСТЪП ДО АВТОРСКО ПРАВО И САЙТ

Цялото съдържание на този сайт, включително, но не само текст, графики, логотипи, икони на бутони, изображения или софтуер, е собственост на MapYu LLC или неговите доставчици на съдържание и са защитени от САЩ и международните закони за авторското право.

Допускаме достъп на роботи и роботи от определени търсачки. Въпреки това не можете да използвате извличане на данни, роботи, екраниране или подобни инструменти за събиране и извличане на данни на този сайт за вашата нелична (включително търговска) употреба. Ако се интересувате от такъв достъп, моля, пишете ни.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ

Вие се съгласявате да спазвате текущите спецификации, предоставени от MapYu, за да осигурите правилната доставка и показване на вашето съдържание.

MapYu не претендира за собственост или контрол върху съдържание, предоставено от агенти или издатели от трети страни. Вие или лицензодател на трета страна запазвате всички патенти, търговски марки и авторски права върху всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате на istanbul-real-estate.com и отговаряте за защитата на тези права, според случая. Като изпращате, публикувате или показвате Съдържание на istanbul-real-estate.com, което е предназначено да бъде достъпно за широката общественост, вие предоставяте на MapYu световен, неизключителен, безвъзмезден лиценз за възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване и иначе да използвате, с или без приписване на такова съдържание на услугите на istanbul-real-estate.com, единствено с цел показване, разпространение и популяризиране на Услугата. Този лиценз се прекратява, когато такова Съдържание се изтрие от уебсайта, който първоначално сте подали. MapYu си запазва правото да синдикира съдържанието, изпратено от вас на istanbul-real-estate.com и да използва това съдържание във връзка с някоя от услугите, предлагани от MapYu. Вие заявявате и гарантирате, че притежавате всички необходими права (включително, без ограничение, всякакви авторски права, търговски марки, патенти, публичност или други права) в Съдържанието.

Като изпращате съдържание до istanbul-real-estate.com, упълномощавате MapYu да използва вашите търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, собствени лога, имена на домейни и всякакви други източници или бизнес идентификатори във връзка с оторизираното разпространение на istanbul-real-estate.com на съдържанието.

MapYu си запазва правото по всяко време и от време на време да променя или преустановява, временно или постоянно, Услугата (или част от нея) със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че MapYu не носи отговорност пред вас или до която и да е трета страна за всяка промяна, временно прекратяване или прекратяване на услугата.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА

MapYu не гарантира Услугата и не носи отговорност за заличаването или невъзможността за съхраняване на Съдържанието на дадена реклама. Вие приемате, че MapYu може да установи ограничения относно използването на Услугата, включително броя дни, в които Съдържанието ще бъде запазено от Услугата, максималният брой и размер на осчетоводяванията, имейл съобщенията или друго Съдържание, което може да бъде предадено или съхранено от услугата и честотата, с която можете да получите достъп до услугата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Вие се съгласявате, че MapYu, по свое усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрие или деактивира профила Ви, да блокира имейла или IP адреса ви, или да прекрати по друг начин достъпа ви до или използването на Услугата (или част от нея) незабавно и без предизвестие, и премахване и отхвърляне на Съдържание в рамките на Услугата, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако MapYu смята, че сте действали непоследователно с буквата или духа на Условията. Освен това, вие се съгласявате, че MapYu не носи отговорност пред вас или трета страна за прекратяване на достъпа ви до услугата. Освен това, Вие се съгласявате да не се опитвате да използвате Услугата след това прекратяване.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ:

  1. 1. ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА istanbul-real-estate.com е на твоя собствен риск. САЙТ MapYu и УСЛУГАТА се предоставят на базата на "каквато е" и "на разположение". MapYu ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ НА ВИДА ADubai, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИЗЛЪЧВАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ КЪМ ПРИЛАГАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ПОДХОДЯЩО ЗА НЯКОИ НАРУШЕНИЯ.
  2. 2. MapYu НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ (i) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (ii) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗПЛАТНА, СВОЙСТВАЩА, СИГУРНА ИЛИ ГРЕШКА БЕЗПЛАТНА, (iii) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО на istanbul-real- estate.com ще бъде точен или надежден, (iv) КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, закупени или получени от вас чрез услугата, ще отговарят на вашите очаквания, и (V) ГРЕШКИ ADubai в софтуера ще бъдат коригирани ,
  3. 3. ADUBai МАТЕРИАЛ ИЗТЕГЛЕНО ИЛИ ДРУГО ПОЛУЧЕНО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА СЕ ПРАВИ В СОБСТВЕНАТА ДИСКРЕЦИЯ И РИСК И ЩЕ БЪДЕ САМО ОТГОВОРЕН ЗА ADubai УВРЕЖДАНЕ НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИТЕ.
  4. 4. НИКАКВИ СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАШЕТО ОТ istanbul-real-estate.com ИЛИ ЧРЕЗ ИЛИ ОТ УСЛУГАТА СЕ СЪЗДАВА ADubai ГАРАНЦИЯ, НЕ ИЗЛОЖЕНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕТЕ ОТГОВОРЯВАМ ЗА ВАШЕТО ПЛАНИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО, СПЕЦИАЛНО, ПОСЛЕДВАЩО ИЛИ ПРИМЕРНО ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО, ЗА ПОВРЕДИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИТЕ ИЛИ ИЛИ МАРАЮ е СЪЩЕСТВУВАЛ ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИТЕ ЩЕТИ), ОТВЪРШВАЩИ ОТ: (i) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕУБИВНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА; (ii) РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ ОТ ADubai СТОКИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ, ПОКУПКИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ИЛИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ПРЕВОЗИ, ВЛИЗАНИ В ЧРЕЗ ИЛИ ОТ СЕРВИЗА (iii) НЕОБХВАТЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕНОСИ ИЛИ ДАННИ; (iv) ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ADubai ТРЕТИ СТРАНИ НА УСЛУГАТА; ИЛИ (v) ADubai ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите MapYu, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, наследници, възложители, директори, служители, агенти, доставчици на услуги, доставчици и служители, да бъдат безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски такси и съдебни разноски, направени от трета страна, дължаща се или произтичаща от Съдържание, което изпращате, публикувате или предоставяте чрез Услугата, използването на Услугата, нарушаването на Споразумението за достъп, нарушаването на което и да е от представените тук гаранции или вашето нарушение на правата на друг.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ

Ние си запазваме правото, по наша преценка, да променяме, променяме или по друг начин да променяме тези условия и условия по всяко време. Такива изменения влизат в сила веднага след публикуването им. Трябва редовно да преглеждате това споразумение, за да бъдете уведомени за всякакви промени.

ОТПУСКАНЕ И НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА УСЛОВИЯТА.

Неуспехът на MapYu да упражнява или налага някое право или разпоредба от Условията за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако съдът на компетентната юрисдикция установи, че някоя разпоредба от Условията за ползване е недействителна, страните все пак са съгласни, че съдът трябва да се стреми да осъществи намеренията на страните, отразени в разпоредбата, и другите разпоредби на Условията на ползване остават в пълна сила и ефект.

Намерете свойства

  • Основна информация
  • ($). 0
    ($). 1,000,000
  • Подробно търсене

Истанбул Недвижими имоти

Препоръчани
Препоръчани

ИМАМЕ СЪЩЕСТВЕНА И СЕРИОЗНА ПОРТФОЛИО НА ИМОТИ В ИСТАНБУЛ И ТУРЦИЯ

Ние предоставяме солидна услуга на нашите клиенти с нашия 15 годишен опит за инвестиране в чужбина. Нашите консултанти са експерти по недвижими имоти и работят ефективно с чуждестранни клиенти, особено от страните от Близкия изток. Със своите надеждни и местни познания, нашият екип е готов да ви помогне да намерите най-добрата инвестиция в Истанбул и Турция. Нашата цел е да бъдем партньор във вашето решение "всичко в едно".

Някои препоръки от нашите клиенти

Надявам се, че сте добри, благодаря ви за гостоприемството в Турция и ни помогнете със заглавието ...
2019-03-18
Мохамад
Определено съм благодарен на Вашето супер качествено обслужване, че Sarmad е удивително харчи ...
2019-03-01
Г-жа Лина (Канада)
Благодаря ви много за помощта. Имахме страхотно преживяване с вас и Четин. ...
2019-02-21
Г-жа Zarin (САЩ)
Цялата информация ...
2019-02-20
Карим Фаруки
Чувствах се между приятели ...
2019-02-20
Мохамед Найем

Истанбул Недвижими имоти

Истанбул

Истанбул Истанбул е един от най-последователните изпълнители на инвестиционната сцена за имоти през последните няколко години. Арабите и европейците бяха удивени от разнообразния характер на града и портфолиото от имоти, което обслужва всички бюджети и ...

Инвестиции в Истанбул

В последната информация, публикувана от турския статистически институт, 2017 показа нарастващи цифри при покупките на недвижими имоти в цялата страна.

Истанбул Недвижими имоти

Искате ли да купите, наемете или продадете имота си в Истанбул? Недвижими имоти в Истанбул - Къщи, вили, апартаменти за продажба и отдаване под наем.

Турско гражданство

Турското гражданство чрез инвестиционна програма беше въведено от правителството съвсем наскоро на 12th януари 2017. В рамките на схемата, Анкара ще предостави гражданство на чужденци, които купуват недвижими имоти в Турция на стойност най-малко $ 1 милиона под ...

Защо да изберете нас?

Ако не говорите турски, можете да разгледате нашия уебсайт на trustworth www.istnabul-real-estate.com да работим с хора, които са свикнали да помагат на чужденци. Фирмите също така ще създаде оглед пътуване с един от техните съветници, така че наистина можете да получите ...

Истанбул и Турция и Персийския залив

Маркетинг на недвижими имоти и обяви за Истанбул, Турция и целия залив. Моля, свържете се с нас за сътрудничество. Също така търсим добре свързани представители във всички области

Абу Даби
www.abu-dhabi-real-estate.com
www.abu-dhabi-properties.com
Бахрейн
www.bahrain-real-estate.com
Дубай
www.dubai-real-estate.com
Neom
www.neom-real-estate.com
Оман
www.oman-real-estate.com
Катар
www.qatar-estate.com
Саудитска Арабия
www.saudi-arabia-properties.com

Истанбул
www.istanbul-real-estate.com
Алания
www.alanya-properties.com
Анкара
www.ankara-real-estate.com
Бодрум
www.bodrum-real-estate.com
Бурса
www.bursa-real-estate.com
Измир
www.izmir-properties.com
Измит
www.izmit-real-estate.com
Кушадасъ
www.kusadasi-real-estate.com
Ялова
www.yalova-real-estate.com
Цяла Турция
www.turkey-estate.com